Fáilte chuig an gCóras Fiosraithe Pleanála
Más é seo an chéad uair duit cuairt a thabhairt ar an suíomh seo léigh na treoracha/riachtanais seo leanas go cúramach sul má théann tú ar aghaidh chuig an gCóras Fiosraithe Pleanála.


Maidir leis an suíomh seo

Ceadaíonn an Córas Fiosraithe Pleanála arlíne seo duit rochtain a fháil chuig cóip de bhunachar pleanála 'beo' Comhairle Contae Chiarraí, a thugtar suas chun dáta go laethúil. Ceadaíonn an córas seo duit cuardach a dhéanamh le Uimhir Pleanála, Ainm an Iarrthóra, Láthair na Forbartha agus/nó Dáta an Iarratais. Soláthraíonn an córas comhéadan (interface) mapála chomh maith chun suímh Iarratais Pleanála a fheiceáil ar chúlra mapála.


Riachtanais an Chórais

Tá tástáil déanta ar an gcóras seo leis na brabhsálaithe seo leanas..

  • Mozilla Firefox 1.5
  • Safari 2.0
  • Netscape Browser Version 8.1
  • Mozilla 1.7
  • Internet Explorer 6

Riachtanais do Thaifeach Scáileáin (Screen Resolution) 

Chun barr feabhais a chuir ar fheiceálacht na mapaí, moltar go socrófaí taifeach scáileáin do ríomhaire ag 1024 x 768 ar a laghad. Feidhmeoidh an clár ar thaifeach níos ísle ach ní bheidh an éifeacht iomlán ag an dtaispeántas.


Teicneolaíocht GIS agus MapGuide

TCuirtear gné mhapála an chórais seo ar fáil ag úsáid AutoDesk MapGuide 6.5, teicneolaíocht GIS (Córas Eolais Tíreolaíoch) idirlín. Ceadóidh an comhéadan duit idirghníomhú leis an mapa, ag úsáid uirlis peanála agus zúmála chun réimse leatha mapáil a fheiceáil don cheantar a bhfuil suim agat ann.Téarmaí Úsáide:

Tá an mhapáil atá ins an gClár Fiosraithe Pleanála curtha ar fáil le cead Suirbhéireacht Ordanáis na hÉireann. Is sárú ar dhlíthe cóipchearta é aon atáirgiú neamhúdaraithe agus d’fhéadfadh ionchúiseamh nó imeachtaí sibhialta a bheith mar thoradh air.

Chun leanacht ort agus úsáid a bhaint as an gCóras Fiosraithe Pleanála cliceáil an cnaipe ‘Glacaim’ seachas sin cliceáil an cnaipe ‘Ní Ghlacaim’